Blokowanie reklam!

Dzięki reklamom pozyskujemy fundusze na utrzymanie strony.

Wyłącz AdBlock`a aby korzystać ze strony

Odpowiedzi
  • Odpowiedzi
  • Dobre 14
  • Złe 2

239. Czy wolno podnosić ładunki tkwiące w ziemi lub przymarznięte:

Rozpocznij naukę
Wszystkie pytania i odpowiedzi losowo

0/500
Dodano komentarz!

Komentarze