Blokowanie reklam!

Dzięki reklamom pozyskujemy fundusze na utrzymanie strony.

Wyłącz AdBlock`a aby korzystać ze strony

FAQ - Pytania i odpowiedzi

Przed wysłaniem wiadomości sprawdź, czy poniżej nie znajduje się już odpowiedź na Twoje pytanie.

Tak, wszystkie zamieszczone pytania na stronie pobrane są z oficjalnej strony Urzędu Dozoru Technicznego. Obowiązujące pytania na egzaminie pisemnym są dostępne do pobrania na www.udt.gov.pl/kwalifikacje-osob lub w naszym dziale "Do pobrania".

Linki potwierdzające rejestrację na naszej stronie wysyłane są automatycznie z serwera. Jeżeli link nie dochodzi na skrzynkę pocztową, należy sprawdzić skrzynkę SPAM. Jeżeli to nie rozwiązuje problemu, prosimy o wiadomość poprzez formularz kontaktowy.

Jeżeli doszła wiadomość z aktywacją konta i przycisk "Potwierdź" nie działa, skopiuj link do aktywacji w oknie przeglądarki i potwierdź Enter. Jeżeli problem dalej występuje prosimy o wiadomość poprzez formularz kontaktowy.

Rejestracja na naszej stronie jest BEZPŁATNA. Po zarejetsrowaniu Użytkownik otrzymuje konto Standard, które jest całkowicie bezpłatne. Pierwsze dwa dni w ramach gratisu jest aktywowane konto Premium, które wyłączy się automatycznie po tym czasie. Wówczas od Użytkownika będzie zależało, czy wykupić konto Premium, czy pozostać przy darmowym koncie Standard.

Korzystanie ze strony test-udt.pl dla Użytkowników jest bezpłatne. Natomiast my jako twórcy musimy opłacać koszty związane z prowadzeniem strony m.in. koszty serwera, domeny, certyfikatu SSL itd. Dzięki wyświetlanym reklamom jesteśmy w stanie zmniejszyć koszty utrzymania strony. Reklamy można pominąć wykupując konto Premium.

Nie. Konto Premium jest opcjonalne, ale przynosi wiele korzyści.

Moduł ten generuje automatycznie testy zgodnie z zasadami egzaminu teoretycznego UDT (test jednokrotnego wyboru, 15 losowych pytań z puli całej kategorii; 11 pytań zalicza test; 30 minut na rozwiązanie testu). Po zakończeniu testu Użytkownik otrzymuje informację o wyniku testu oraz ma możliwość sprawdzenia wszystkich odpowiedzi.

Moduł ten daje dostęp do wszystkich pytań z danej kategorii. Użytkownik może rozwiązywać wszystkie pytania w losowej kolejności. Możliwość posortowania pytań zgodnie z kolejnością zamieszczonych pytań na stronie UDT, jest możliwa po wykupieniu konta Premium z dodatkową opcją. Sprawdź informację "Premium"

Sprawdź informację "O stronie"

Kontakt z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytanie, sugestie, czy może chcesz zgłosić błąd na stronie? Pisz śmiało, odpowiadamy na każdą wiadomość :)


Adres e-mail jest niezbędny, do otrzymania odpowiedzi.

(zaakceptuj zgodę na odpowiedź)