Odpowiedzi
  • Odpowiedzi
  • Dobre 14
  • Złe 2

102. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku niniejszego egzaminu będzie Pan/Pani posiadał/a świadectwo kwalifikacji do obsługi:

Rozpocznij naukę
Wszystkie pytania i odpowiedzi losowo
0/255
Dodano komentarz!

Komentarze