Odpowiedzi
  • Dobre 14
  • Złe 2

1. Które z wymienionych czynności nie należą do zakresu obowiązków obsługującego UTB:

0/255
Dodano komentarz!

Komentarze