Odpowiedzi
  • Dobre 14
  • Złe 2

1. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną masę ładunku, pobranego od strony B:

0/255
Dodano komentarz!

Komentarze