Blokowanie reklam!

Dzięki reklamom pozyskujemy fundusze na utrzymanie strony.

Wyłącz AdBlock`a aby korzystać ze strony

Odpowiedzi
  • Odpowiedzi
  • Dobre 14
  • Złe 2

1. Podczas rozładunku wagonu z piaskiem przy pomocy wciągarki z czerpakiem, w wagonie :


0/500
Dodano komentarz!

Komentarze