Odpowiedzi
  • Odpowiedzi
  • Dobre 14
  • Złe 2

83. Po stwierdzeniu, że układnica posiada aktualną i pozytywną decyzję zezwalającą na eksploatację wydaną przez właściwy organ dozoru technicznego, natomiast nie posiada aktualnego wpisu w dzienniku konserwacji potwierdzającego operator powinien:

Rozpocznij naukę
Wszystkie pytania i odpowiedzi losowo
0/255
Dodano komentarz!

Komentarze