Odpowiedzi
  • Odpowiedzi
  • Dobre 14
  • Złe 2

31. Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest:

Rozpocznij naukę
Wszystkie pytania i odpowiedzi losowo
0/255
Dodano komentarz!

Komentarze