Odpowiedzi
  • Odpowiedzi
  • Dobre 14
  • Złe 2

2. Które z wymienionych czynności nie należą do zakresu obowiązków obsługującego UTB:

Rozpocznij naukę
Wszystkie pytania i odpowiedzi losowo
0/255
Dodano komentarz!

Komentarze