Odpowiedzi
  • Odpowiedzi
  • Dobre 14
  • Złe 2

13. W przypadku stwierdzenia zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska inspektor:

Rozpocznij naukę
Wszystkie pytania i odpowiedzi losowo
0/255
Dodano komentarz!

Komentarze