Blokowanie reklam!

Dzięki reklamom pozyskujemy fundusze na utrzymanie strony.

Wyłącz AdBlock`a aby korzystać ze strony

Odpowiedzi
  • Odpowiedzi
  • Dobre 14
  • Złe 2

243. Sygnał ”STOP”, na który należy bezzwłocznie zareagować może podać:

Rozpocznij naukę
Wszystkie pytania i odpowiedzi losowo

0/500
Dodano komentarz!

Komentarze