Blokowanie reklam!

Dzięki reklamom pozyskujemy fundusze na utrzymanie strony.

Wyłącz AdBlock`a aby korzystać ze strony

Nowe możliwości dla firm i ośrodków szkoleniowych!

Od 23.07.2020r. będziesz mógł wykupić licencję dla swojej firmy!

Drodzy nadszedł czas na kolejne zmiany. Tym razem naszym celem jest otwarcie się na współpracę z ośrodkami szkoleniowymi. Nasz serwis jest chętnie odwiedzany przez duże grono kursantów i użytkowników, którzy uczęszczają na szkolenia w całej Polsce. Dlatego przedsiębiorco skorzystaj ze specjalnie przygotowanej oferty dla Ciebie!

darmowe testy UDT testy online kurs wozki widlowe

Wprowadzamy nowe narzędzie właśnie dla Was - ośrodków i firm szkoleniowych! Od teraz po wykupieniu licencji będziesz miał możliwość legalnie korzystać z naszego serwisu w celach szkoleniowych. Sprawdź ile daje nasze rozwiązanie jako gotowe narzędzie do prowadzenia szkoleń.

Jakie możliwości i funkcjonalność zyskasz po wykupieniu licencji?

Przede wszystkim otrzymujesz:

  • legalny dostęp do serwisu i swobodne korzystanie z jego funkcjonalności
  • gotowe narzędzie online do prowadzenia szkoleń i omawiania wszystkich pytań w wygodnej i przejrzystej formie
  • możliwość sprawdzenia wiedzy kursanta przeprowadzając mu egzamin wewnętrzny online
  • pełny pakiet premium
  • możliwość zmiany aktualnie wybranej odpowiedzi (jeśli uznasz, że jest błędna)
  • możliwość nawigacji klawiaturą/pilotem do prezentacji, w trybie nauki (przejście do następnego pytania, zaznaczanie odpowiedzi, itp.)
  • możliwość włączenia pełnego ekranu w trybie nauki (bez zbędnych elementów strony) przy pomocy jednego przycisku
  • możliwość powiększenia okna z pytaniem podczas prowadzenia szkoleń

darmowe testy UDT testy online kurs wozki widlowe

Udostępniamy Tobie możliwość wykupienia licencji na okres 1 miesiąca lub 3 miesięcy. Krótki czas licencji daje Ci możliwość sprawdzenia narzędzi za niewielką kwotę oraz pełną kontrolę nad okresem użytkowania względem własnych potrzeb.

Zachęcamy Was wszystkich do korzystania z oferowanych możliwości i współpracy. Mamy nadzieję, że powyższe rozwiązania pomogą Państwu w wygodny sposób realizować swoje cele.

0/255
Dodano komentarz!

Komentarze