Blokowanie reklam!

Dzięki reklamom pozyskujemy fundusze na utrzymanie strony.

Wyłącz AdBlock`a aby korzystać ze strony

Imienne zezwolenia na obsługę UTB tracą ważność

To koniec imiennych zezwoleń wydawanym swoim pracownikom. Obowiązywac będą jedynie Państwowe uprawnienia UDT (Urzedu Dozoru Technicznego).

Do niedawna pracodawca mógł wydawać imienne zezwolenia na operowanie urządzeniami transportu bliskiego (np. wózkami widłowymi). Popularne zatem było wydawanie zezwoleń w mniejszych firmach lub sklepach i marketach. Pracodawca na podstawie wewnętrznego szkolenia wydawał imienne zezwolenie i dzięki temu mógł zaoszczędzić na normalnym kursie dla operatora wózka.

Zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z 15.12.2017 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych, imienne zezwolenia i legitymacje nie będą już honorowane przez Urząd Dozoru Technicznego. Wszyscy posiadający i posługujący się wyżej wymienionymi dokumentami zobligowani są do zdania państwowego egzaminu. Po nim operator otrzyma uprawnienia do obsługi danego urządzenia.

Do kiedy zatem operator ma czas na podniesienie swoich kwalifikacji i wyrobienie uprawnień Państwowych? Ważność imiennych uprawnień wygląda następująco:

  • uprawnienia wydane do 31.12.04r. będą obowiązywać do 31.12.2023r.*
  • uprawnienia wydane do 31.12.14r. trzeba przedłużyć przed upływem 31.12.2026r.*;
  • uprawnienia wydane po 01.01.15r. do 10.08.2018 będą uznawane nie dłużej niż do 31.12.2027r.*.

Wynika z tego, że wszystkie imienne uprawnienia wydane od 2015 roku stracą ważność i nie będą uznawane z końcem 2027r.*


Wskazane daty są nowymi terminami ważności imiennych zezwoleń. Decyzja o przedłużeniu ważności tych uprawnień zapadła 05.04.2019 w związku z dużym zapotrzebowaniem na przeprowadzenie egzaminów państwowych.

0/255
Dodano komentarz!

Komentarze