Blokowanie reklam!

Dzięki reklamom pozyskujemy fundusze na utrzymanie strony.

Wyłącz AdBlock`a aby korzystać ze strony

Koniec z bezterminowymi uprawnieniami

Posiadasz bezterminowe uprawnienia UDT? Od teraz już nie! Po ostatnich zmianach przepisów dotyczących ważności imiennych zezwoleń na kierowanie wózkiem widłowym zniesiono również bezterminowe uprawnienia UDT. Nawet, te które wydano kilka lat temu.

wozki_widlowe

Aktualnie od 01.06.2019r. zgodnie z nowelizacją z 09.12.2018r. dotyczącą zmian w Ustawie o Dozorze Technicznym wprowadzono terminową ważność uprawnień. Oznacza to, że zdobyte wcześniej bezterminowe uprawnienia nie będą już obowiązywały do końca życia.

Na jaki okres oraz jakie urządzenia  obecnie zostają wydawane uprawnienia?

Pełen spis urządzeń technicznych przy obsłudze, których wymagane jest zaświadczenie kwalifikacyjne oraz okresy ich ważności możesz sprawdzić w załączniku nr 3 do Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019r.

ZAŁĄCZNIK NR 3

Wszystkie uprawnienia UDT objęte są 5 lub 10 letnim terminem ważności. Poniżej zestawienie dla kilku wybranych urządzeń na okres 5 i 10 lat:

5 letni termin ważności uprawnień na obsługę urządzeń podlegających pod nadzór UDT:

 • Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem (uprawnia również do obsługi wszystkich pozostałych wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia)
 • Wciągniki i wciągarki ogólnego i specjalnego przeznaczenia
 • Suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego oraz specjalnego przeznaczenia
 • Żurawie samojezdne (uprawnia do obsługi żurawi samojezdnych, przewoźnych i przenośnych oraz stacjonarnych)
 • Żurawie szynowe
 • Żurawie wieżowe i szybkomontujące (uprawnia do obsługi żurawi wieżowych i szybkomontujących oraz szynowych)
 • Koleje linowe
 • Wyciągi do przemieszczania osób w celach turystyczno-sportowych

10 letni termin ważności uprawnień na obsługę urządzeń podlegających pod nadzór UDT:

 • Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem
 • Wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia
 • Suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia
 • Żurawie stacjonarne
 • Żurawie przewoźne i przenośne (uprawnia do obsługi żurawi przewoźnych i przenośnych oraz stacjonarnych)
 • Układnice
 • Wyciągi towarowe
 • Wyciągi statków
 • Podesty ruchome stacjonarne
 • Podesty ruchome wiszące (uprawnia do obsługi podestów ruchomych wiszących oraz stacjonarnych)
 • Podesty ruchome masztowe (uprawnia do obsługi podestów ruchomych masztowych oraz stacjonarnych)
 • Podesty na pojazdach kolejowych
 • Dźwigi budowlane (uprawnia do obsługi dźwigów budowlanych towarowych i towarowo-osobowych oraz wyciągów towarowych)

wozek_widlowy

Co zrobić przed upływem okresu ważności uprawnień, aby ich nie stracić?

Po upływie terminu ważności uprawnienia będą mogły być przedłużone nieodpłatnie na wniosek zainteresowanego. Osoba składająca wniosek musi oświadczyć, że w ciągu ostatni 5 lat pracowała przynajmniej 3 lata obsługując dane urządzenie.

W innym przypadku uprawnienia stracą ważność, i aby uzyskać je na nowo po raz kolejny trzeba będzie przystąpić do egzaminu państwowego przed komisją z Urzędu Dozoru Technicznego.


Jeżeli chcesz sprawdzić jak krok po kroku przedłużyć uprawnienia UDT, przeczytaj poniższy artykuł:

 • Jak przedłużyć uprawnienia UDT, żeby ich nie stracić
0/255
Dodano komentarz!

Komentarze