Blokowanie reklam!

Dzięki reklamom pozyskujemy fundusze na utrzymanie strony.

Wyłącz AdBlock`a aby korzystać ze strony

Jak przedłużyć uprawnienia UDT, żeby ich nie stracić

W tym artykule znajdziesz informacje o przedłużaniu ważności uprawnień UDT oraz w jaki sposób, krok po kroku to zrobić.

Jak już się pewnie dowiedziałeś z poprzednich artykułów z dniem 1 czerwca 2019 r. wyszło nowe rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych. Uprawnienia do obsługi urządzeń podlegających dozorowi technicznemu (wózków widłowych, suwnic, żurawi, podestów itd., stały się terminowe i należy je przedłużyć w UDT, aby nie stracić uprawnień).

Jeżeli jeszcze o tym nie czytałeś to zapraszam do zapoznania się z poniższymi artykułami:

uprawnienia_udt_krok_po_kroku

W jaki zatem sposób przedłużyć posiadane uprawnienia UDT?

W celu przedłużenia terminu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego należy wysłać odpowiedni wniosek. Należy to zrobić nie później niż 3 miesiące przed upływem okresu ważności posiadanych uprawnień UDT (art. 23 ust. 2c pkt. 1 ustawy).

Osoby, które posiadają aktualnie bezterminowe uprawnienia, taki wniosek muszą złożyć w terminie 3 miesięcy przed 1 stycznia 2024r. Wówczas okres uprawnień zostanie przedłużony na kolejne 5 lub 10 lat w zależności od rodzaju posiadanych kwalifikacji oraz urządzenia, zgodnie z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia.

ZAŁĄCZNIK NR 3

Wzór wniosku o przedłużenie okresu ważności zaświadczenia zawarty jest w załączniku nr 4 do rozporządzenia. Wniosek do pobrania poniżej:

WZÓR WNIOSKU

Ważne. Osoba chcąca przedłużyć okres ważności swojego zaświadczenia kwalifikacyjnego jest zobowiązana  do złożenia wniosku pod warunkiem spełnienia dwóch poniższych warunków:

  • wykonywać czynności wynikające z zaświadczenia przez 3 lata w ciągu ostatnich 5 lat
  • złożyć oświadczenie o wykonywaniu tych czynności, pod rygorem odpowiedzialności karnej (art. 23 ust. 2c ustawy)

Powyższe oświadczenie znajduje się w rubryce C wzoru wniosku o przedłużenie okresu ważności zaświadczenia.


W jaki sposób wypełnić wniosek? To banalnie proste...

Jeśli mamy wydrukowany wniosek możemy przystąpić do wypełniania:

  1. zaznaczymy zakres zaświadczenia: obsługa lub konserwacja
  2. następnie należy wpisać rodzaj urządzenia technicznego. Nazwę możemy pobrać zgodnie z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia (kolumna b)
  3. w części A zaznaczamy do kogo kierujemy wniosek. Instytucję wybieramy zgodnie z zaświadczeniem, które przedłużamy
  4. w części B uzupełniamy swoje podstawowe dane osobowe
  5. ostatnim etapem jest zapoznanie się z oświadczeniem, które składamy poprzez wysłanie wniosku (zawarte w części C)

wypelniony_wniosek_o_przedluzenie_kwalifikacji_udt

Jak rozumieć oświadczenie z kolumny C i czy będzie to w jakiś sposób weryfikowane?

Odpowiedź na to pytanie znajdziemy w art. 23 ust. 2c ustawy. Warunkiem przedłużenia ważności zaświadczenia jest jedynie wykonywanie czynności wynikających z zaświadczenia przez 3 lata w ciągu ostatnich 5 lat ważności zaświadczenia. Nie jest zatem określone, czy okres 3 lat będzie ciągły, czy przerywany w czasie tych 5 lat.

Następnie z ust. 2d tego przepisu wynika, że składa się oświadczenie – pod rygorem odpowiedzialności karnej – o spełnianiu tego warunku. Natomiast nie są wymagane inne dokumenty poza powyższym wnioskiem, które zawiera dodatkowo oświadczenie (czyli np. zaświadczenia, świadectwa pracy, umowy itp.).


Wniosek należy złożyć w jednej z terenowych jednostek UDT, TDT lub WDT

Adresy oddziałów oraz biur UDT:  MAPA ODDZIAŁÓW UDT

0/255
Dodano komentarz!

Komentarze